مقالات » غدیر
: نقد دیدگاه هاى اهل سنّت درباره حدیث غدیر
:
: عمومي

در این نوشته در پى آنیم که تمامى توجیهات و عذرهاى اهل سنت در نپذیرفتن حدیث غدیر به عنوان یکى از نصوص امامت و خلافت بلافصل على(ع) را بررسى کنیم و منصفانه به قضاوت ...
: غدیر از دیدگاه اهل سنت
:
: عمومي

دیباچه از جـمله آرمانها و وظایف برنامه هاى برون مرزى , توجیه و تبیین صحیح ابهامات و شبهاتى است که به علل گوناگون , همچون عدم آشنایى با موازین دین مبین اسلام و دسترسى ...