مقالات » مهدویت
: مهدویت از دیدگاه حدیث ثقلین
:
: عمومي

حدیث ثقلین : حدیث ثقلین یادگاری است از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم و ایشان مردم را به دو حقیقت گرانبها سفارش کرده است : 1 - قران 2 - اهل بیت حدیث ثقلین ، حدیثی ...