معرفي كتاب » حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد
عنوان: حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد
مؤلف: آیه الله سید علی میلانی
ناشر: مرکز حقایق اسلامی
تاريخ انتشار: 1387-04-02
مبلغ: 12000


تاریخ: یکشنبه 25 اردیبهشت 1391

بر کسى پوشیده نیست که سنّت نبوى، دومین منبع از منابع احکام اسلامى نزد مسلمانان است ـ گرچه بین آن ها در نحوه رسیدن به سنّت آن حضرت اختلاف نظر وجود دارد ـ از این رو پس از قرآن کریم، احکام الهى و اصول عقاید دینى و معارف بى نظیر اسلامى و اخلاق کریمه از سنّت نبوى استخراج مى گردد. فراتر این که سنّت نبوى بیانگر مطالبى است که در قرآن به صورت اجمال بیان شده است و همان مفسّر ابهامات موجود در قرآن، مقیّد مطلق هاى آن و توضیح مطالب سربسته آن است. بنا بر این، ما وظیفه داریم از سنّت ـ از بخشى که ثابت شده و به ما رسیده است ـ تبعیّت کرده و به آن عمل کنیم. ما در تمام شئون و مراحل زندگى فردى و اجتماعى به آن نیازمندیم، امّا دست هاى گنهکار بر اساس هوى و هوس و اهداف خود، سنّت شریف نبوى را به بازى گرفته اند... و این مطلبى است که حقیقت آن به ثبوت رسیده است و همه به آن اعتراف دارند. بنا بر این دلایل و موارد دیگر، علما و دانشمندان حدیث شناس به احادیثى که به دستشان رسیده پرداخته اند و به تشخیص درست از نادرست و حق از باطل اقدام کرده اند. و بدین ترتیب کتاب هاى صحاح (که حاوى احادیث صحیحند) و کتاب هاى موضوعات (که حاوى احادیث جعلى هستند) به وجود آمد. ولى حقیقت این است که اغراض و انگیزه هاى جعل و تحریف، در معیارهایى که براى جداسازى و پیرایش اتّخاذ شده نیز رخنه کرده است... از این رو کتاب هاى «صحاح» نیز از احادیث جعلى و اباطیل خالى نیستند. از طرفى حقایق و احادیث صحیحى در کتاب هاى «موضوعات» نیز یافت مى شود... و همین موضوع عدّه اى را به تألیف کتاب هایى واداشته است که در آن ها، درباره اشکالاتى که در کتاب هاى «صحاح» آمده است سخن گویند، و عدّه دیگر را واداشته است تا در کتاب هاى «موضوعات» به کنکاش پرداخته و آن ها را بررسى نمایند... البتّه ما در برخى از سلسله پژوهش هاى اعتقادى منتشر شده، به این موضوع پرداخته ایم. اینک موضوع دیگرى را در این زمینه بررسى مى نماییم. عدّه اى از نویسندگان کتاب هاى صحاح اهل سنّت، حدیثى را از پیامبر خدا صلى اللّه علیه وآله نقل کرده اند که آن حضرت فرمود: اقتدوا باللذین من بعدی ـ أبی بکر وعمر ـ ; پس از من به ابوبکر و عمر اقتدا کنید. و افراد دیگرى نیز به تبعیّت از آن ها این را صحیح دانسته اند... از این رو علماى آن ها در مباحث علمى به این حدیث استناد کرده اند. آنان در کتاب هاى عقاید، و در بحث امامت این را از قوى ترین دلایل بر امامت ابوبکر و عمر پس از رسول خدا صلى اللّه علیه وآله قرار داده اند. در فقه نیز با استدلال به این حدیث فتواى شیخین را در موارد اختلافى، بر نظر دیگر صحابه ترجیح داده اند. همچنین در اصول، در بحث اجماع... به این حدیث احتجاج واستدلال مى کنند; چرا که اتّفاق نظر آن دو را حجّت مى دانند و مخالفت با آن دو را در موردى که بر آن اتّفاق نظر دارند، جایز نمى دانند. اینک این پرسش مطرح است: آیا به راستى این حدیث صحیح است؟ ما در پاسخ به این پرسش، به بررسى و نقد این حدیث پرداختیم و در کتاب هاى عامّه در اسانید آن تتبّع نمودیم و در پرتو کلام علماى بزرگشان در این اسانید دقّت نظر کردیم و در این راستا، به تصریحاتى از گروهى از بزرگان و پیشوایان آن ها در مورد آن حدیث دست یافتیم. آن گاه در متن و معناى آن اندیشیدیم و نظریّاتى را در این زمینه ارائه دادیم. کتابى که فراروى شما است در بردارنده تحقیقى درباره این حدیث است که در سه بخش تنظیم شده و به دانشمندان و پژوهشگران تقدیم مى گردد. از خداى سبحان مى خواهیم که ما را به صراط مستقیم خود راهنمایى کند و اعمال ما را براى خودش خالص گرداند. به راستى که او بهترین درخواست شونده است.