جهت ثبت سوال بر روی آیکون کلیک نمایید.
سوال كننده: مهرداد
متن سؤال: با سلام آیا می شود بعنوان یک مسلمان نه بعنوان یک شیعه از یزید حمایت کرد
نمايش جواب