جهت ثبت سوال بر روی آیکون کلیک نمایید.
پرسش و پاسخ » دشمنان شیعه
سوال كننده:
متن سؤال: می گویند غیر از شیعیان همه به جهنم می روند، چرا؟
نمايش جواب
سوال كننده:
متن سؤال: مراد از لفظ \"رافضه\" و \"رفض\" در اقوال و کلمات علماء و بزرگان چیست؟
نمايش جواب