جهت ثبت سوال بر روی آیکون کلیک نمایید.
پرسش و پاسخ » علم غیب
سوال كننده: javad
متن سؤال: سلام چرا شما می گوید انبیا هم علم غیب دارند
نمايش جواب
سوال كننده: amen
متن سؤال: چرا امامان معصوم (ع) با این که می دانستند در چه زمانی و چگونه به شهادت می رسند، کاری ...
نمايش جواب